Fussingø en perle i Randers kommune

Det ældste Fussingø slot er opført ca. 1555 af Albret Skeel (død 1568). Det lå i Gammelhave, der er et næs i Fussing Sø.

Slottet blev nedrevet 1794-95, og en del af materialerne blev anvendt ved bygningen af det nuværende slot. Bygherren var geheimeråd, greve Christian Ludvig Scheel von Plessen (1741-1801). Det nye slot blev bygget inde på fast grund lidt vest for Fussing Sø. Den tidligere placering var nok både blød og fugtig.

Slottet var i alle årene i samme families eje, og den sidste ejer var Carl Ludwig Hugo August Gabriel Scheel-Plessen (1884-1948). Han var tysk statsborger, og godset blev i 1947 af staten konfiskeret som tysk ejendom. En disposition som siden har været en del diskuteret.

Interesserede kan finde meget om slottet og det historie i bogen "Fussingø", der er udgivet af Randers Amts Historiske Samfund i 1989.

Det skovområde, der hørte til slottet, er nu statsskov. Det er meget brugt til rekreative formål. En del af udbygningerne bruges til naturskole og andre aktiviteter. Slottet anvendes til vekslende udstillinger og arrangementer. Dette varetages af Fussingø-gruppen.

Artikel fra bladet Landinspektøren 07-02-2014
Uden de frivilliges indsats og engagement var der ikke liv i Fussingø. Siden 1989 har Fussingø-gruppen stået for at formidle, at give stedet liv og medvirket til at bevare huset.

Fussingø var den eneste herregård i det tidligere Purhus Kommune. Huset var lukket land for lokalbefolkning da det var i privat eje frem til slutningen af 2. verdenskrig. Efter statens overtagelse af ejendommen var der fortsat ikke adgang til selve slottet. Men ved to sommerweekender i 1988 fik en dilettantforening lov til at opføre et skuespil i parken om stavnsbåndets ophævelse, og til at åbne hovedbygningen for publikum. Den 4. marts 1989 blev Fussingøgruppen dannet med det formål at fremme bevarelsen at Fussingø i sin nuværende form til almindelig glæde for egnens befolkning. Et partnerskab var født og har været til stor glæde for begge partnere. Fussingøgruppen afholder flere arrangementer hvert år og skaber dermed pæne overskud. Overskud der hovedsageligt kanaliseres tilbage til huset som leje eller tilskud til vedligehold af den gamle bygning. Fussingøgruppen markerer foreningens jubilæum d. 4. marts 2014, kl.14-17. Her vil bl.a. to nyrestaurerede rum blive vist frem.

Fussingø er en herregård med hovedbygning, tjenesteboliger og avlsbygninger.

Faktaboks